Z jakimi rezultatami trzeba się liczyć w przypadku nie złożenia deklaracji VAT-7?

Posted on 22/06/2019 10:42am

Każdemu z nas prawdopodobnie nie raz zdarzyło się o czymś zapomnieć. Co jednak gdy zapomnimy o wysłaniu tak ważnej deklaracji VAT-7 (14)? Dla odświeżenia - wysłanie deklaracji VAT-7 wiąże się też z poniesieniem opłaty z tytułu VAT-7 a więc z podatkiem należnym na rzecz Skarbu Państwa. Nieterminowe dostarczenie deklaracji oraz nieuiszczenie opłaty podatku wiąże się z negatywnymi efektami podatkowymi.


Każdy podatnik
vat
Author: Jeff Djevdet
Source: http://www.flickr.com
przymuszony jest do punktualnego płacenia podatku oraz przekazywania deklaracji - zawsze do 25 dnia miesiąca - w zależności od decyzji deklaracje można składać każdego miesiąca bądź kwartalnie. Nieterminowe złożenie deklaracji VAT-7 powodować może odpowiedzialność karną skarbową, która co do zasady będzie się z nałożeniem kilkusetzłotowej kary grzywny. W przypadku podatnika, który w ogóle nie złożył deklaracji przed wszczęciem postępowania w tym zakresie, sankcja może stać się znacznie bardziej dokuczliwa, przy czym wysokość a także forma sankcji zależy od tego, jakiej wysokości jest kwota narażonego na uszczuplenie podatku. Odpowiedzialność karna skarbowa dotyczy jednak tylko podatnika, który czynem naraża należność publicznoprawną na uszczuplenie. Skutkuje to faktem że podatnik, który nie dostarczy zerowej deklaracji VAT-7 nie winien z tego tytułu ponieść odpowiedzialności karnej. Niezależnie od sankcji za opóźnienie w przekazaniu deklaracji VAT-7, podatnik winien liczyć się z negatywnymi skutkami przeterminowanej płatności podatku VAT. Bardzo pomocna strona, warto zajrzeć - wFirma.
liczenie podatków
Source: pixabay.com
Gdy zadłużenie podatkowe nie zostanie uregulowane w ustalonym terminie, zamienia się automatycznie w zaległość podatkową, której zapłacenie wymaga dodatkowo uregulowania odsetek podatkowych za zwłokę i kary grzywny.


Odsetki od podatku za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej nie nalicza się jednak, jeżeli ich wartość nie przewyższa kwoty 8,80 zł. Pod tym adresem uzyskasz więcej informacji: odsetki od podatku. Poza powyższymi konsekwencjami w grę wchodzić może też odpowiedzialność karna skarbowa z tytułu opóźnionej zapłaty podatku. Ten rodzaj odpowiedzialności dotyczy podatnika, który ciągle nie opłaca zobowiązań podatkowych. Jeśli chcesz obliczyć wielkość nałożonych odsetek to możesz skorzystanie z pomocy gotowego narzędzia jakim jest kalkulator odsetek podatkowych. Dodatkowe źródło - kalkulator odsetek podatkowych. Dzięki kalkulatorowi wyliczenie jest bardzo proste. Oby nikogo nie czekała taka niemiła sytuacja z skarbówką. Pilnujcie terminów.

Tags: podatek VAT, deklaracje, VAT-7